Contact

Butik 9
Hekelstraat 9
1811 BL Alkmaar

tel. +31 (0)72 303 0388
mail: info @ butik9.nl

Instagram
Facebook

Openingstijden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

13.00 – 17.30 uur

10.00 – 17.30 uur

10.00 – 17.30 uur

10.00 – 17.30 uur

10.00 – 17.30 uur

10.00 – 17.00 uur

13.00 – 17.00 uur

 

Privacyverklaring

Mix-Collection en Butik 9 Alkmaar mei 2018

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om deze verklaring helemaal te lezen, maar ik wil in het kort aangeven dat al je gegevens die jij mij hebt toevertrouwd in veilige handen zijn.
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van AVG ben ik, Angelique Schouten, eigenaar van Mix-Collection en Butik 9, gevestigd in Alkmaar, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 54680611.

Waarom ik jouw gegevens bewaar
Jouw contactgegevens (je naam, email adres, adres gegevens, tel nummer en geboortedatum) gebruik ik alleen om contact met jou te houden over aanbiedingen, acties en evenementen bij Mix-Collection en Butik 9.

Gebruik persoonsgegevens
Je hebt je gegevens aan mij ter beschikking gesteld door het invullen van het klantformulier. Deze informatie blijft bij Mix-Collection en Butik 9 en wordt alleen gebruikt voor mailings (via e-mail en post) over aanbiedingen, acties en evenementen bij Mix-Collection en Butik 9.

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat neem ik serieus en ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens bij mij niet veilig zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan a.u.b. contact met mij op via info@mix-collection.nl of info@butik9.nl

Cookies/vergelijkbare technieken
Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om de toestemming voor het gegevensgebruik in te trekken. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om die gegevens in te zien, in te trekken of wat dan ook. Ik zal zo snel mogelijk reageren op je verzoek. Neem hiervoor contact op met mij via info@mix-collection.nl of info@butik9.nl
Ik wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoelang bewaar ik je gegevens
Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik mij aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de belastingdienst van het 7 jaar bewaren van kassabonnen, maar verder zal ik niks langer bewaren dan noodzakelijk is.

BTW ID nummer
NL002073768B28

 

Follow us @butik9.alkmaar